HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

BASIS PRINCIPES

FINANCIËN

MELDCODE

BEGELEIDINGS-TEAM

UITSLUITINGS-
CRITERIA

KLACHTEN

UITSLUITINGSCRITERIA HEUVELLAND ZORGGROEP

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor de cliënt leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen.

 

Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie.

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:

 

 • Cliënten jonger dan 18 jaar;
 • Cliënten die geen autisme of een aanverwante stoornis hebben;
 • Cliënten met een ernstige somatische/lichamelijke beperking;
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) is niet mogelijk.
 • Cliënten die kampen met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Cliënten met claimend gedrag zodat 1 op 1 begeleiding nodig is;
 • De cliënt kan niet alleen zijn op het appartement wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Ernstige psychiatrische problematiek;
 • Ernstige verslavingsproblematiek, of verslavingsproblematiek waar de cliënt niet bereid is aan te werken;
 • Doven;
 • Blinden;
 • Cliënten die kampen met sterke zelfdodingneigingen;
 • Cliënten die ernstig psychotisch zijn;
 • Cliënten die kampen met agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken.

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer