HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

BASIS PRINCIPES

FINANCIËN

MELDCODE

BEGELEIDINGS-TEAM

UITSLUITINGS-
CRITERIA

KLACHTEN

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Een klacht, uw recht, onze aandacht om te verbeteren!

 

We streven naar hoge klantvriendelijkheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Heuvelland Zorggroep erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van klachten:

 

Wij informeren u in onze klachtenfolder over de wijze waarop u of uw naasten en andere betrokkenen klachten in kunnen dienen en lichten dit toe tijdens het intakegesprek.

Bij onze klachtenfolder is een klachtenformulier bijgevoegd. Hiermee kunt u uw klacht kenbaar maken en/of naasten machtigen om de klacht in te dienen namens u.

Wij zijn aangesloten bij een
onafhankelijke klachten- en geschillencommissie. U kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie zich hiertoe wenden.

U kunt een klachtenreglement opvragen bij de organisatie. In dit klachtenreglement staat beschreven op welke wijze er wordt omgegaan met klachten.


Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer