HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

BASIS PRINCIPES

FINANCIËN

MELDCODE

BEGELEIDINGS-TEAM

UITSLUITINGS-
CRITERIA

KLACHTEN

Financiën

 

Heuvelland Zorggroep werkt op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Cliënten hebben een indicatie nodig van het CIZ (Wlz) of een indicatie vanuit de gemeente (Wmo). Hiermee worden de kosten voor zorg en ondersteuning gefinancierd. Deze indicatie wordt door de

cliënt / wettelijk vertegenwoordiger aangevraagd, hierin kan Heuvelland Zorggroep ondersteuning in bieden.

 

Wlz of Wmo

 

Wilt u een indicatie aanvragen voor de Wlz dan dient u de aanvraag in te dienen bij het CIZ. Op de website van de CIZ kunt u controleren of uw zorg onder de Wlz valt. Mocht uw zorg niet onder de Wlz vallen dan kunt u een (aan-)vraag in dienen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

 

Heuvelland Zorggroep heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland voor beschermd wonen, ambulante zorgverlening en dagbesteding.

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer