HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

DOELGROEP

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en aanverwante stoornissen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

 

Vanuit het werkveld en in samenspraak met cliënten, ouders en verzorgers is gebleken dat rond de autistische doelgroep nog steeds misvattingen ontstaan over woon- en werkaanbod. Heuvelland Zorggroep heeft ervoor gekozen om, in tegenstelling tot sommige andere voorzieningen, alleen mensen met autisme of een aanverwante stoornis samen op te vangen. Deze keuze is gemotiveerd vanuit de ervaringen dat mensen met autisme samen met andere mensen met een mentale handicap vaak resulteert in probleemsituaties.

 

De mentaal gehandicapte huis- of werkgenoten van mensen met autisme "storen" zich vaak aan hun autistische medebewoner of - werker omdat deze laatste niet beantwoordt aan de gewone sociale verwachtingspatronen. Wanneer autistische mensen samenleven of samenzijn betekent, wat niet betekent dat werken aan sociale vaardigheden overbodig is.

 
Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer