HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

HEUVELLAND ZORGGROEP Disclaimer

Heuvelland Zorggroep BV en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van deze website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer