HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

BASIS PRINCIPES

FINANCIËN

MELDCODE

BEGELEIDINGS-TEAM

UITSLUITINGS-
CRITERIA

KLACHTEN

Begeleidingsteam

 

Aangezien wonen en werken met (jong-)volwassenen met autisme of aanverwante stoornis niet vanzelfsprekend is vinden we het heel belangrijk dat zowel de woonbegeleiders als de activiteitenbegeleiders degelijk ondersteund worden. Permanente vorming, goede teambegeleiding, materiële veiligheidsmaatregelen en de zorg voor een aangename en gezonde werkomgeving zijn daarbij van cruciaal belang. Bovendien wordt er heel wat aandacht besteed aan een goede informatie uitwisseling en een open communicatie. Ook het sociale netwerk van de cliënt (familieleden, vrienden) helpt om onze doelstellingen te realiseren.

 

De kwaliteit zal bewaakt worden door persoonlijk begeleiders in te zetten op minimaal MBO-niveau. Om de kwaliteit te waarborgen zal alles over de cliënt opgenomen worden in een ondersteuningsplan. Er zullen gedragswetenschappers aanwezig zijn die toezien op de uitvoering en kwaliteit van het ondersteuningsplan.

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer