HEUVELLAND ZORGGROEP BV

Koppelt mogelijkheden

BASIS PRINCIPES

FINANCIËN

MELDCODE

BEGELEIDINGS-TEAM

UITSLUITINGS-
CRITERIA

KLACHTEN

Basis principes

 

Hoe beter wij leren inzien hoe de persoon met autisme de wereld ervaart, hoe beter wij hem of haar kunnen helpen om er in te functioneren.

 

De kennis dat mensen met autisme slechts beperkte planningsvaardigheden hebben en daarenboven een sterke weerstand tegen nieuwe dingen en veranderingen, noodzaakt een sterk geïndividualiseerde activiteitenplanning die er mee rekening houdt dat alles stap voor stap moet worden aangebracht. We respecteren ook hun nood aan voorspelbaarheid zonder zelf in routines te vervallen: Werken aan flexibiliteit is een noodzaak.

 

Aangezien mensen met autisme sterk beperkte communicatiemogelijkheden hebben, zowel expressief als receptief, houden we er rekening mee en maken we gebruik van ondersteunende communicatie (zowel voor de cliënt, als voor de begeleiding).
Visualisering en andere vormen van verduidelijking, verheldering en vereenvoudiging is dan ook onontbeerlijk.

 

Omwille van hun problemen met het begrijpen van en handelen in sociale interacties, ligt er in de werking geen klemtoon op de sociale interactie tussen personen met autisme. Gezamenlijk dezelfde activiteiten doen is voor mensen met autisme vaak een opgave en niet echt ontspannend. Niettemin leven en werken ze samen en begeven ze zich ook in "gewone" sociale omgevingen, wat een minimale set van sociale vaardigheden vereist.
We ondersteunen onze cliënten in het verwerven van deze basisvaardigheden.

 

Autisme is een complexe handicap. Om een goed beeld te krijgen van de persoon met autisme veronderstelt een intensieve samenwerking met het natuurlijke milieu van de cliënt. Bovendien leeft de cliënt niet alleen binnen de muren van Heuvelland Zorggroep en is een afstemming van aanpak en begeleiding levensnoodzakelijk.

Heuvelland Zorggroep richt zich tot (jong-)volwassenen
vanaf 18 jaar met autisme  en aanverwante stoornissen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het type sociaal
gedrag van de persoon met autisme of in zijn/haar
communicatie mogelijkheden. Wel wordt een minimaal
niveau van zelfredzaamheid gevraagd.

      HEUVELLAND ZORGGROEP


Post- en bezoekadres
Capucijnenweg 9
6286 BA Wittem
043 45 50 022

Alle locaties Heuvelland Zorggroep >
Werknemerloket inlog medewerkers >

Koppelt mogelijkheden

Copyright 2016 Heuvelland Zorggroep BV | Disclaimer